Når du befinder dig på vores side, samt handler med os (Geoit.dk), har vi en række politikker og betingelser som du skal være opmærksom på, samt acceptere. Fravælger du at acceptere eksempeltvist vores cookies, vil hjemmesiden ikke fungere korrekt.

Vi har delt vores politikker og betingelser op herunder. Du kan læse mere om dem på de enkelte sider.